Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Obecná knižnica

Obecná knižnica Rabča je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je obec Rabča. Sídlo obecnej knižnice je:

Obecná knižnica,
Rabčická 334,
029 44 Rabča
t.č. 043 2812125
e-mail: okrabca@rabca.sk

Vedúca knižnice

Bc. Ružena Galčíková

 

         knihyNOVINKA- Vyhľadávanie kníh v ONLINE  KATALÓGU

 

 Knižnica má zriadený on-line katalóg knižného fondu, ktorý je k dispozícií čitateľom 24 hodín sedem dní v týždni.
 Čitatelia tak môžu vyhľadávať informácie o dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižnici, či je kniha práve voľná alebo požičaná. 
 Môžu si prezerať svoje čitateľské konto a zistiť tak dátum vrátenie kníh, ktoré majú zapožičané. Cez internetové prihlásenie vo svojom konte si môžu zapožičané knihy predĺžiť.

Zadáte číslo preukazu, PIN : rok, mesiac, deň narodenia.

 

Otváracie hodiny knižnice:

Pondelok     8:00- 11:30     12:00- 16:00 hod
Utorok          8:00- 11:30     12:00- 16:00 hod
Streda          8:00- 11:30     12:00- 16:00 hod
Štvrtok         8:00- 11:30     12:00- 16:00 hod
Piatok          8:00- 11:30     12:00- 16:00 hod

Funkcie verejnej obecnej knižnice:

 • získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje, uchováva a ochraňuje univerzálny knižničný fond
 • uspokojuje informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov sprístup­ňovaním vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkaj­ším informačným zdrojom prostredníctvom nových informačných technológií
 • poskytuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby – absenčné a prezenčné výpožičky, bibliografické a informačné služby,  zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, vyhotovovanie rešerší a kópií dokumentov z fondu knižnice
 • zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovnú činnosť súvisiacu s poslaním knižnice

Vedľajšia činnosť knižnice

Obecná knižnica v Rabči poskytuje aj tieto služby:

 • kopírovacie služby od formátu A5 do A3
 • scanovanie od formátu A5 do A3
 • laminovanie dokumentov od formátu A6 do A3
 • hrebeňová väzba od hrúbky 15 listov do 160 listov
 • tlač dokumentov z internetu a USB kľúča

Obchodná činnosť

 • predaj školských a kancelárskych potrieb
 • predaj kníh

Knižničný poriadok- (pdf, 2 MB)

Poplatky v obecnej knižnici- POPLATKY V OBECNEJ KNIŽNICI

Obecná knižnica v Rabči