Obec Rabča
Rabča

Organizačná štruktúra

Prednosta Obecného úradu v Rabči 

Rozčlenenie obecného úradu v Rabči:

 • Starosta obce: vedie obecný úrad v Rabči - Ing. Július Piták.
 • Prednostka: organizuje prácu obecného úradu - Mgr. Monika Kozoňová.
 • Sekretariát: poskytovanie informácii a e-maily - Mgr. Eva Grancová.
 • Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov a majetku obce, evidencia odpadov, stavieb – Bc. Ľudmila Lubasová.
 • Účtovník, ekonóm – Ing. Dana Kvasniaková.
 • Sociálne veci, príprava projektov a verejného obstarávania – Mgr. Margita Kvasničáková.
 • Podateľňa, pokladňa, archív, vyhlasovanie v rozhlase – Oľga Bolibruchová.
 • Úsek matriky, úsek organizačný a vnútorných vecí, evidencia obyvateľstva; – Ľudmila Iskierková.
 • Pozemky – Mária Fusková.
 • Kultúra – Marián Chutňák.
 • Rezervácie tanečnej sály a upratovanie domu kultúry – Monika Prisenžňákova, Margita Budzeľová.
 • Obecná knižnica – Bc. Ružena Galčíková.

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.
(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.
§ 17 Prednosta obecného úradu
(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. (3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Presné právné vymedzenie obecného úradu vymedzuje zákon O obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Dátum a čas

Dnes je sobota, 8.8.2020, 10:15:00

Facebook Rabča

Zberný dvor

Zberný dvor

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, sobota 8. 8. 2020
slabý dážď 27 °C 16 °C
nedeľa 9. 8. slabý dážď 26/15 °C
pondelok 10. 8. mierny dážď 25/15 °C
utorok 11. 8. slabý dážď 26/15 °C

Voľby 2020

volby

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 140
TÝŽDEŇ: 1760
CELKOM: 9596