Obec Rabča
Rabča

Oznamy - Detské jasle obce Rabča

Oznam - Detské jasle

 

Z dôvodu voľnej kapacity v Detských jasliach v obci Rabča Vám oznamujeme, že do Detských jaslí Rabča môžu byť t. č. prijaté aj deti, ktoré dovŕšili 3 roky. Prijaté môžu byť  maximálne do 31.8. nasledujúceho kalendárneho roku t.j. 2023 resp. do doby nástupu do MŠ a do naplnenia kapacity jaslí.

Jedná sa o deti  s trvalým pobytom aj bez trvalého pobytu v obci Rabča.

Výška poplatku  je paušálne 90,00 eur/ mesačne pre deti s trvalým pobytom v obci Rabča + stravné vo výške 1,54 eur/deň,  iba za podané jedlo.

 Výška poplatku  je paušálne 140,00 eur/ mesačne pre deti bez trvalého pobytu  obce Rabča + stravné vo výške 1,54 eur/deň,  iba za podané jedlo.

 

Využite možnosť na umiestnenie dieťaťa v tomto zariadení.

Bližšie informácie:

+421 911 659 219 alebo detskejasle@rabca.sk