Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Kontakty zamestnancov

RABČAN obecné služby

Ing. Tomáš Kekeliak – poverený riadením príspevkovej organizácie obce

Mobil: +421 902 428 780,
Telefón: 043/55 942 23;
e-mail: rabcanos@gmail.com

Mgr. Mária Jagnešáková – ekonómka 

Tel.: 043/55 942 23, 
e-mail: rabcanos@gmail.com

 

RABČAN s.r.o., r.s.p.

Ing. Stanislav Šimurdiak - konateľ

Mobil: +421 948 038 418,

tel./fax: 043/55 942 23; 
e-mail: rabcansro@gmail.com                                web: http://rabcansro.sk/

Bc. Margita Vorčáková - ekonómka

Mob. +421 911 630 327, 
tel.: 043/55 942 23

 

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.

Jozef Tvarožek - konateľ

Mobil: +421 903 409 255,

tel.: 043/28 121 17; 
e-mail: rabcansp@rabca.sk                             

Bc. Ilona Pitáková - ekonómka

Mob. +421 904 913 969, 
tel.: 043/28 121 23

e-mail: ekonom.rabcansp@rabca.sk   

 

Organizačný odbor

Mgr. Eva Grancová

E-maily z podatelne, poskytovanie informácii, drobné stavby, zapisovateľka.

tel.: 043/28 121 11,

E-mail: podatelna@rabca.sk 

             rabca@rabca.sk

 

Ekonomický odbor

Ing. Dana Kvasniaková 

tel. 043/28 121 19,
e-mail: dana.kvasniakova@rabca.sk

 

Správa daní z nehnuteľnosti, evidencia odpadov, stavieb, pokladňa

Bc. Ľudmila Lubasová

tel. 043/28 121 15,
e-mail: ludmila.lubasova@rabca.sk

 

Prednosta obecného úradu

Ing. Tomáš Kekeliak

tel: 043/28 121 17
mob.: +421 902 528 780 alebo +421 914 296 822  e-mail: prednosta@rabca.sk

Hlavný kontrolór obce Rabča

Mgr. Ladislav Šnapko

mob.: +421 903 220 992 e-mail:  lacosnapko@gmail.com

 

Sociálne veci, príprava projektov a verejného obstarávania

 

Mgr. Margita Kvasničáková

tel: 043/28 121 13
mob.: +421 911 659 219, 
e-mail: margita.kvasnicakova@rabca.sk

 

Sociálne veci, príprava projektov, archív, registratúra

Mgr. Michaela Ogureková

tel. 043/28 121 21, 
e-mail: michaela.ogurekova@rabca.sk

 

Úsek matriky, evidencia obyvateľstva, vyhlasovanie v rozhlase

Ľudmila Iskierková

tel. 043/28 121 15, 
e-mail: matrika@rabca.sk

 

Pozemkový odbor

Mária Fusková

tel. 043/28 121 22, 
e-mail: maria.fuskova@rabca.sk

 

Odbor kultúry

Kamila Plevjaková

tel. 043/28 121 23, 

mob.: +421 940 941 222 
e-mail: kultura@rabca.sk

 

Monika Prisenžňáková

Rezervácie tanečnej sály

mob.: +421 944 388 664 

 

Vedúca Obecnej knižnice v Rabči

Bc. Ružena Galčíková

tel.: 043/28 121 25 
E-mail: okrabca@rabca.sk 

 

Doručovanie pošty, upratovanie

Helena Chromčáková

tel. 043/28 121 12