Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Základná škola s materskou školou v Rabči

Meno školy: Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
Email školy: zsrabca@zsrabca.sk
Email na správcu obsahu: webrabca@gmail.com
Hlavné telefónne číslo: 043/ 5594116 sekretariát ZŠ
Ďalšie telefónne čísla:
* 043/ 5521640 riaditeľka ZŠ
* 0903 493 550 riaditeľka ZŠ - mobil
* 043/ 5594106 zástupkyňa pre II. st. ZŠ
* 043/ 5576150 zástupkyňa pre I. st. ZŠ
* 0911 791 554 špec. pedagóg


* 043/ 5594581 MŠ, Školská 438, Rabča
* 043/ 5594580 MŠ, Školská 438, Rabča - zástupkyňa pre MŠ
* 043/ 5594132 MŠ, Kostolná 855, Rabča

ŠJ
* 0910 433 550 ŠJ mobil
* 043/ 5594287 ŠJ, Školská 438, Rabča
Adresa školy: Rabčická ulica č. 410/5
029 44 Rabča
Slovakia
IČO: 37810316
DIČ: 2021637695
Konzultačné hodiny: - u riaditeľky školy - streda 13,00 - 15,00 hod.
- u triedneho učiteľa - v čase triednických hodín
Ekonomická a mzdová učtáreň: Úradné hodiny pre žiakov, zamestnancov, verejnosť

Pondelok: 7:00 – 8:00
Utorok : 7:00 – 8:00; 12:00 – 15:00
Streda : 7:00 – 8:00
Štvrtok : 7:00 – 8:00; 12:00 – 15:00
Piatok : 7:00 – 8:00

Žiadame nerušiť mimo úradných hodín. Ďakujeme.
Digitálny koordinátor: sdk@zsrabca.sk


web ZŠ: www.zsrabca.edupage.sk 

web MŠ: www.materska-skola-rabca.webnode.sk