Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

História OZ

Dostupný zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča, Pléna MNV Rabča, ... Obecného zastupiteľstva obce Rabča

 

r. 1770 – 1777 – prísažní:

Tomáš Svetlošák,
Michal Zelaška,
Ján Dudašak,
Juraj Korman,
Ján Kerečák
 

r. 1800 – 1816 – prísažní:

Ján Stas (v 1813 sa uvádza príručný prepis preloženej zachovalej zakladacej listiny dediny Rabča prísažný Ján Staščák),
Pavol Galgaňák

r. 1817 – prísažní:

 prísažný Ján Stas.

r.1818 – 1823 – prísažní:

Ján Staščák,
Martin Oršuliak.;

r. 1824 – 1826 – prísažný:

 Ján Staščák.

r.1827 – 1829 – prísažní:

Ján Staščák,
Martin Oršuliak

 


r.1831 – 1833 – prísažný:

 Martin Klenčák

r.1833 – 1836 – prísažný:

 Juraj Heretík

r. 1838 – prísažní:

 Martin Klenčák,

 Martin Jadvidžák


r.1851 – prísažní:

 Ignác Janeček,
 Martin Klenčák

r.1862 – 1865 – prísažní:

 Ignác Matušák,
Jozef Kudjak

r.1866 – 1871 – prísažní:

 Ján Tarčák,
 Matej Iskerka

r. 1895 – 1896 – prísažní:

 Jozef Jagnešák,
Pavol Kudjak,
Ján Miklušák,
Jozef Tarčák,
Štefan Oškvarek,
Ondrej Oškvarek

r. 1897 – 1902 – prísažní:

 Jozef Šurin,
 Jozef Ratica,
 Ján Svetlošák

r.1903 – 1908 – prísažní:

 Ján Oselský,
 Jozef Jagnešák,
 Ján Tarčák,
 Pavol Labudjak (od 1907 zástupca richtára),
 Anton Jagelka

r.1932 – 1934 – poslanci obecného zastupiteľstva:

 Ján Jagnešák,
 Ignác Kozák,
 Anton Kumor,
 Jozef Piták Mokoš,
 Ján Svetlošák,
 Pavel Kudjak,
 Ján Bartkovják,
 Jozef Piták Pajtas,
 Anton Adamčík,
 Anton Prišenžňák,
 Anton Kobyliak,
 Anna Kumorová,
 Jozef Kozák,
 Jozef Durčák

r. 1942 – 1945:

 V čase Slovenského národného výboru sa na dedinách utvárali Revolučné miestne národné výbory (R MNV). Po potlačení povstania a ústupe partizánov do hôr, R MNV pracovali v ilegalite. 

V Rabči založili R MNV dňa 29. augusta 1944. Na oslobodenom území v roku 1945 vznikali Miestne národné výbory na čele predsedom.

Rabča bola oslobodená dňa 2. apríla 1945 a MNV v Rabči založili dňa 11. apríla 1945. MNV existovali do 31. 12. 1990. 

r. 1948 – 1989 – poslanci:

 MNV Ferdinand Adamčík, Ján Kudjak, Ján Labudjak, Pavol Koňarčík, Ján Korman, Mária Skurcoňáková, Ján Kvasniak, Anton Kozák, Ondrej Doranský;

28. 2. 1990 - 

sa uskutočnilo mimoriadne verejné Plénum MNV v Rabči, na ktorom došlo k výmene 15 poslancov. Novými poslancami sa stali: Ing. Vladimír Briš, Jozef Kudjak, Terézia Porvichová, Jozef Randiak, Ondrej Pindjak, Mária Zboroňová, Štefan Ďubek, Štefan Bartkoviak, Pavlína Gužíková, Ján Kozák, Jozef Sahuľ, Milan Štefaniak, Anton Ferletiak, JUDr. Miroslav Jagnešák, Jozef Brišák. V tajných voľbách poslanci zvolili 5-člennú radu MNV a za podpredsedu MNV Ing. Vladimír Briša (28. 2. 1990). Predsedom MNV zostal naďalej Dušan Piták a tajomníkom MNV Dušan Ratica.

ZROD SAMOSPRÁVY OBCE. PRVÉ KOMUNÁLNE VOĽBY 23. – 24. 11. 1990

Prvé demokratické komunálne voľby v ktorých občania priamo volili starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Občania už nevolili poslancov do Pléna MNV, ale do Obecného zastupiteľstva v Rabči, podľa pomerného volebného systému. Vytvorené boli 2 volebné obvody   celkovým počtom 24 poslancov.

Komunálnych volieb sa zúčastnilo 1345 z 2153 voličov (62 %) z toho volilo v I. obvode 68 % a v II. obvode 57 %, priemer za obec 62 %. 

Dňa 7. 12. 1990 na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča za prvých poslancov novej priamo volenej samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub poslanca: 

I. volebný obvod:  
    Ing. Ľubomíra Svetlošáková      
    Jozef Galis      
    Jozef Kudiak
    František Prisenžňák
    Mária Gužíková 
    Stanislav Randiak
    Mária Zboroňová  
    Jozef Iskierka    
    Augustín Tvarožek
    Ing. Vladimír Briš
    Anton Hrubjak 
    Štefan Bartkoviak
 
    Druhý volebný obvod:
    Anna Skočíková     
    Ing. Ignác Mordel    
    František Somsedík
    Jozef Barnáš
    Ondrej Pindjak 
    Paulína Oselská
    Anton Brandys 
    Elena Hrubjaková 
    Jozef Kozák
    Milan Štefaniak
    Jozef Sivka
    Ján Kozák

Všetci členovia boli za KDH. Obecné zastupiteľstvo zvolilo aj 5-člennú radu. 

 

Prvým starostom obce Rabča sa stal dovtedajší predseda MNV Dušan Piták. Od 7. 12. 1990 za zástupcu starostu zvolili poslanci obce Ing. Vladimíra Briša, ktorý túto funkciu vykonával do 1. 4. 1991; od 1. 4. 1991 prvou zástupkyňou starostu obce sa stala Anna Skočíková. Od 28. 2. 1992 sa po písomnom sa vzdaní poslanectva anny Skočíkovej sa novým zástupcom starostu stal poslanec Jozef Iskierka.

Prvými komunálnymi voľbami sa v obci začala písať história neľahkého hľadania novej cesty demokratického samosprávneho riadenia vecí verejných. Celá spoločnosť sa najskôr musela vysporiadať   krivdami z predchádzajúceho obdobia. Súčasne sa musela uskutočniť transformácia hospodárstva a zmeniť celý právny systém. Samospráva obce bola od svojho vzniku vystavená búrlivým premenám. Na základe zákona obec získala vlastný majetok.


Druhé komunálne voľby sa uskutočnili 18. – 19. 11. 1994

Za starostu obce Rabča bol opätovne zvolený Dušan Piták   počtom hlasov 800.

 Percentuálna volebná učasť voličov v I. obvode: 66%, v II. obvode: 57%, celkom 61%.

Za poslancov boli zvolení:

1. Dušan Ratica, NEKA, 227 hlasov;

2. Jozef Galis, KDH, 221 hlasov;

3. Ing. Jozef Prisenžňák, HZDS, 207 hlasov;

4. JUDr. Miroslav Jagnešák, SNS, 195 hlasov;

5. Margita Pindjaková, KDH, 193 hlasov;

6. Mária Zboroňová, KDH, 191 hlasov;

7. Jozef Sahuľ, SNS, 179 hlasov;

8. Milan Bolibruch, KDH, 176 hlasov;

9. Valéria Brenkusová, NEKA, 175 hlasov;

10. Štefan Ďubek,171 hlasov;

 

obvod číslo II.:

1. Ján Adamčík, HZDS, 282 hlasov;

2. Ján Chromek, SNS, 252 hlasov;

3. Paulína Oselská, KDH, 208 hlasov;

4. Jozef Barnáš, KDH, 189 hlasov;

5. Ing. Juraj Ratica, HZDS, 170 hlasov;

6. Miroslav Jagnešák, HZDS, 168 hlasov;

7. Mgr. Mária Krišková, KDH, 156 hlasov;

8. Ján Hurák, HZDS, 144 hlasov;

9.Jozef Pienčák, SNS, 140 hlasov;

10. Ing. Ignác Mordel, KDH, 138. 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
 

1. Ing. Vladimír Briš, NEKA, v obv. I. 120 h., v obv. II. 65 h., celkom 185;

2. Jozef Iskierka, KDH, v obv. I. 22 h., v obv. II. 10 h., celkom 32;

3. Ján Kudjak, SDĽ, v obv. I. 39 h., v obv. II. 18 h., celkom 57;

4. Ján Maťuga, HZDS, v obv. I. 125 h., v obv. 66 h., celkom 191;

5. Dušan Piták, NEKA, v obv. I. 377 h., v obv. 423 h., celkom 800;

6. Dušan Ratica, NEKA, v obv. I. 84 h., v obv. 45 h., celkom 129.

 

Prvé zasadanie novo-zvoleného Obecného zastupiteľstva v Rabči sa uskutočnilo 2. 12. 1994. Obecná Rada ustanovilo 5-člennú:

J. Galis,

Ing. Mordel,

Ján Adamčík,

Ing. Prisenžňák Jozef,

JUDr. Jagnešák Miroslav.

Zvolený starosta Dušan Piták a poslanci zvolili predpísaný sľub. Ďalej zastupiteľstvo zvolilo komisie: sociálna, finančná, poľnohospodárska, životného prostredia a komisie pre obchod, telovýchovu šport a mládež a tiež zástupcov do Rady ZŠ.

Obecné zastupiteľstvo 25. 8. 1995 zvolilo za nového zastupcu starostu poslanca Jána Chromeka.


Tretie komunálné voľby sa konali 18. – 19. 12. 1998

Účasť voličov bola 66 % . V prvom volebnom obvode (VO) boli za poslancov do obecného zastupiteľstva zvolení:

 

1. Dušan Ratica, HZDS, 320 hlasov;

2. Jozef Havlíček, DÚ, 249 hlasov;

3. Ing. Milan Motýľ, SOP, 243 hlasov;

4. Monika Adamčíková, HZDS, 225 hlasov;

5. Milan Čučka, DÚ, 221 hlasov;

6. Ján Iskierka, HZDS, 220 hlasov; Ing. Vladimír Briš

7. Jozef Gužík, SNS, 199 hlasov;

8. Ing. Karol Sahuľ, SDĽ, 193 hlasov;

9. Ing. Jozef Prisenžňák, HZDS, 192 hlasov;

10. Ivan Slovík, HZDS, 186 hlasov.

V II. VO boli za poslancov do obecného zastupiteľstva zvolení:

 

1. Ján Chromek, SNS, 280 hlasov;

2. Ján Adamčík,HZDS, 204 hlasov;

3. Ján Maťuga, HZDS, 199 hlasov;

4. Ing. Juraj Ratica, SOP, 159 hlasov;

5. Miroslav Jagnešák, HZDS, 157 hlasov;

6. Katarína Budzeľová, KDH, 128 hlasov;

7. Ignác Mordel, KDH, 125 hlasov;

8. František Hurák, HZDS, 124 hlasov;

9. Štefan Ďubek, HZDS, 118 hlasov;

10. Jolana Kozáková, DÚ, 110 hlasov.

 

Starostom obce sa stal opäť doterajší starosta Dušan Piták. Dňa 15. 1. 1999 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub starostu doterajší starosta obce Dušan Piták a na jeho návrho poslanci zvolili za nového zástupcu starostu Ing. Juraja Raticu.


Štvrté komunálne voľby sa konali 6. – 7. 12. 2002:

Volebná účasť: v prvom volebnom obvode 59,2 %, v II. obvode 44%; priemer:52%. Komunálne voľby boli dramatické a priniesli prekvapujúci výsledok. 

Po vyše 16-tich rokoch doterajšieho starostu Dušana Pitáka od 3. januára nahradil novozvolený starosta Dušan Ratica.

Aj voľby na poslancov ukázali, že nie je jednoduché byť zvolený za poslanca do obecného zastupiteľstva.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

 

Volebný obvod č. 1:

1. Dušan Ratica, Hnutie za demokraciu, 330 hlasov

2. Ing. Karol Sahuľ, Strana demokratickej ľavice, 251 hlasov

3. Jozef Kovalíček, Slovenská národná strana, 249 hlasov

4. Ján Maťuga, Strana demokratickej ľavice, 201 hlasov

5. Jozef Galis, Kresťanskodemokratické hnutie, 185 hlasov

6. Jozef Havlíček, Smer, 182 hlasov.

Volebný obvod č. 2:

1. Ján Chromek, Slovenská národná strana, 199 hlasov;

2. Ing. Juraj Ratica, Hnutie za demokraciu, 187 hlasov;

3. Ján Adamčík, Hnutie za demokratické Slovensko, 182 hlasov;

4. Miroslav Jagnešák, Hnutie za demokratické Slovensko, 171 hlasov;

5. Ján Maťuga, Hnutie za demokratické Slovensko, 166 hlasov.

 

Novým zástupcom starostu Dušana Raticu sa stal od 3. 1. 2003 poslanec Ing. Karol Sahuľ.

 


Piate komunálne voľby sa konali 2. 12. 2006

Volebná účasť za celú obec bola 59,2%. Prvýkrát sa volilo za celú obec len v jednom volebnom obvode   tromi volebnými okrskami.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Jozef Djubek, Ing., SNS 735,

2. Ing. Jozef Kovaliček, SNS 628,

3. Dušan Ratica HZD 493

4. Ing. Juraj Ratica, HZD 355,

5. Ján Chromek SNS 341,

6. Ján Maťuga ĽS-HZDS 327,

7. Ing. Karol Sahuľ SMER 322,

8. Pavol Kobyliak HZD 317,

9. Mgr. Eva Raticová, SNS 313,

10. Jozef Havlíček, SDKÚ-DS 277,

11. Ing. Jaroslav Jagnešák, ĽS-HZDS 251.

 

Novým zástupcom starostu Dušana Raticu sa stal poslanec Ing. Karol Sahuľ.


Šieste komunálne voľby boli 27. 11. 2010

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce  (1,081 MB).

 

Volieb sa 27. novembra v čase od 7.00 – 20.00 hod. z 3178 voličov zúčastnilo 1878 (59,1%) čo je oproti celoštátnemu priemeru cca 50% viac ako 9% účasť a oproti voľbám z roku 2006 nezmenená 59,2% a v 2002 bola 54,8% účasť. 

Poradie podľa počtu platných hlasov kandidátov na starostu obce:

 

1. Dušan Ratica, 58 r., starosta obce, Hnutie za demokraciu, SMER – sociálna demokracia – 877 hlasov a bol znovuzvolený za starostu obce Rabča;

2. Ing. Jozef Kovaliček, 47 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidá;t – 546 hlasov;

3. Ing. Jaroslav Jagnešák, 45 r., lesný inžinier, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST – HÍD – 281 hlasov;

4. Pavol Kobyliak, 48 r., technik, Slovenská národná strana – 154 hlasov. 

Poradie podľa počtu platných hlasov kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva: 

 

1.  Ing. Jozef Kovaliček, 47 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát – 729 hlasov;

2.  Dušan Ratica, 58 r., starosta obce, HZD – 512 hlasov;

3.  Pavol Kobyliak, 48 r., technik, SNS – 500 hlasov;

4.  Mgr. Augustín Piták ml., 33 r., štátny zamestnanec, KDH – 461 hlasov;

5.  Ing. Jaroslav Jagnešák, 45 r., lesný inžinier, SDKÚ-DS, MOST-HÍD – 447 hlasov;

6.  Ján Maťuga, 59 r., živnostník, ĽS-HZDS – 409 hlasov;

7.  Ján Domin, 48 r., živnostník, SMER – 365 hlasov;

8.   Katarína Budzelová, 43 r., učiteľka, KDH – 362 hlasov;

9.   Bc. Ľubomír Jagnešák, 23 r., podnikateľ, SMER – 360 hlasov;

10. Ing. Juraj Ratica, 48 r., podnikateľ, SMER – 340 hlasov;

11. Mgr. Pavol Revaj, 36 r., právnik, SMER – 335 hlasov; I. náhradník  Ing. Karol Sahuľ, 49 r., učiteľ, SMER – 334 hlasov. 

Dňa 16. decembra 2011 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Dušan Ratica, novozvolený starosta obce – predložil písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu v zmysle zák. 369/1990 Zb. § 11 ods. 2 písm. a) v znení neskorších zmien a doplnkov a to z dôvodu, že bol zvolený aj za starostu obce Rabča vo voľbách do orgánov samosprávy obci z 27. novembra 2010, preto sľub poslanca nepodpísal. Zároveň podpísal aj sľub poslanca Ing. Karol Sahuľ, ktorý nastúpil ako 1. náhradník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí z 27. novembra 2010, nakoľko sa starosta vzdal svojho poslaneckého mandátu. Starosta – navrhol na základe výsledkov volieb za zástupcu starostu p. Ing. Jozefa Kovalička ktorého poslanci verejne jednohlasne schválili. 

Dňa 28. januára 2011 sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Poslanci si uctili povstaním a minútou ticha pamiatku neb. poslanca p. Jána Maťugu, ktorý náhle zomrel 18. 1. 2011. 

Dňa 25. februára 2011 sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Ing. Anna Kornhauserová nastúpila ako 2. náhradník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 27. 11. 2010, nakoľko 18. 1. 2011 náhle zomrel doterajší poslanec p. Ján Maťuga.

 

Dňa 31. 8. 2012 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča ako 3. náhradník zložil sľub poslanca Bc. Patrik Cubinek po písomnej rezignácii Ing. Anny Kornhauserovej z dôvodu vymenovania za riaditeľku ZŠ   MŠ Rabča.

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča 31. 8. 2012 ako 3. náhradník zložil sľub poslanca Bc. Patrik Cubinek po písomnej rezignácii Ing. Anny Kornhauserovej z dôvodu vymenovania za riaditeľku ZŠ   MŠ Rabča. 

Dňa 25. 2. 2011 na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča ako 2. náhradník podpísala sľub poslanca Ing. Anna Kornhauserová.

Náhle 18. januára 2011 vo veku nedožitých 60 rokov zomrel dlhoročný aktívny poslanec Obecného zastupiteľstva obce Rabča Ján Maťuga. 

Následne ako 1. náhradník podpísal sľub poslanca Ing. Karol Sahuľ.

 

Znovuzvolený za starostu Dušan Ratica na ustanovujúcom zasadnutí 16. 12. 2010 Obecného zastupiteľstva obce Rabča predložil písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu v zmysle zák. 369/1990 Zb. § 11 ods. 2 písm. a) v platnom znení a to z dôvodu, že bol zvolený aj za starostu obce Rabča vo voľbách do orgánov samosprávy obci z 27. novembra 2010, preto sľub poslanca nepodpísal.

VII. KOMUNÁLNE VOĽBY –  15. 11. 2014

Výsledky komunálnych volieb – 15. 11. 2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 3457 (VO1: 1277, VO2: 1120, VO3: 1060);
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet odovzdaných obálok: 1896 (VO1: 701, VO2: 597, VO3: 598);
Počet platných HL odovzdaných pre OZ: 1827 (VO1: 684, VO2: 556, VO3: 587);
Počet platných HL odovzdaných pre voľby starostu: 1867 (VO1: 697, VO2: 580, VO3: 590);
Volebná účasť v percentách: 54,845% (VO1: 54,845%, VO2: 53,304%, VO3: 56,415%.)

Miestna volebná komisia v obci Rabča
VÝSLEDKY VOLIEB NA STAROSTU OBCE RABČA
15. novembra 2014
Starostom obce Rabča sa stáva Ing. Július Piták, nezávislý kandidát

1. Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 848 (297, 310, 241) hlasov;
2. Dušan Ratica, 62 r., starosta, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 359 (171, 94, 94) hlasov;
3. Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., Slovenská národná strana, 227 (84, 63, 80) hlasov
4. Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER – sociálna demokracia, 161 (20, 39, 102) hlasov;
5. – 6. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, Národ a Spravodlivosť – naša strana, 98 (21, 31, 46) hlasov;
5. – 6. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 98 (70, 21, 7) hlasov;
7. Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, Kresťanskodemokratické hnutie, 40 (25, 9, 6) hlasov;
8. Anton Harbut, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, 36 (9, 13, 14) hlasov.
Miestna volebná komisia v obci Rabča
VÝSLEDKY VOLIEB NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVÁ V RABČI
15. novembra 2014
  1.  Jozef Kovaliček, Ing., 51 r., podnikateľ, SMER-SD, 755 (335, 230, 190) hlasov ;
  2.  Monika Adamčíková, 55 r., podnikateľka, SMER-SD, 701 (264, 265, 172) hlasov;
  3.  Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ, nezávislý kandidát, 693 (283, 203, 207) hlasov;
  4.  Ján Maťuga, 37 r., podnikateľ, SMER-SD, 660 (266, 231, 163) hlasov;
  5.  Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ  a.s., SNS, 607 (213, 173, 221) hlasov;
  6.  Augustín Piták, PhDr., 37 r., štátny zamestnanec, KDH, 603 (210, 211, 182) hlasov;
  7.  Jozef Oselský, Bc., 34 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát, 556 (165, 161, 230) hlasov;
  8.  Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne, SMER-SD, 502 (146, 128, 228) hlasov;
  9.  Pavol Jurčák, Ing., 46 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát, 449 (176, 147, 126) hlasov;
10. Gabriela Čulová, Mgr., 39 r., učiteľka, nezávislá kandidátka, 404 (126, 155, 123) hlasov;
11. Andrea Lubasová, Mgr., 39 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka, 389 (180, 149, 60) hlasov;
Náhradníci:
12. Jaroslav Jagnešák, Ing., 49 r., lesný inžinier, SIEŤ, 349 (125, 117, 107) hlasov;
13. Patrik Cubinek, Ing., 27 r., nezamestnaný, KDH, 348 (95, 81, 172) hlasov;
14.  Dávid Boldovják, 26 r., SZČO, SOĽ, 336 (54, 48, 234) hlasov;
15.  Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, KDH, 335 (163, 100, 72) hlasov;
16. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát, 327 (187, 84, 56) hlasov;
17. Karol Sahuľ, Ing., 53 r., podnikateľ, SOĽ, 326 (132, 102, 92) hlasov;
18. Jozef Balek, 42 r., vedúci investičného oddelenia, SMER-SD, 313 (92, 73, 148) hlasov;
19. Ján Domin, 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 292 (159, 78, 55) hlasov;
20. Peter Pilarčík, Ing., 39 r., projekt manažér, SMER-SD, 289 (51, 52, 186) hlasov;
21. Marta Gužíková, 48 r., zdravotná sestra, KDH, 287 (140, 86, 61) hlasov;
22. Ľubomír Jagnešák, Mgr., 27 r., právnik, SMER-SD, 284 (90, 134, 60) hlasov;
23. Vladimír Iskierka, 47 r., živnostník, KDH, 278 (124, 87, 67) hlasov;
24. Pavol Revaj, Mgr., 40 r., právnik, SIEŤ, 275 (101, 129, 45) hlasov;
25. Juraj Ratica, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER-SD, 265 (107, 63, 95) hlasov;
26. Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, NaS-ns, 264 (70, 80, 114) hlasov;
27. Dušan Ratica, 42 r., SZČO, SOĽ, 258 (110, 76, 72) hlasov;
28. Eva Raticová, Mgr., 48 r., učiteľka, SNS, 239 (153, 51, 35) hlasov;
29. Jozef Bartkovjak, 34 r., živnostník, KDH, 234 (57, 81, 96) hlasov;
30. Alojz Spuchľák, 50 r., živnostník, KDH, 229 (113, 62, 54) hlasov;
31. Štefan Lubas, 50 r., vodoinštalatér, SOĽ, 212 (137, 41, 34) hlasov;
32. Miroslav Skočík, 51 r., elektromechanik, SOĽ, 199 (65, 89, 45) hlasov;
33. Janka Prisenžňáková, Mgr., 33 r., podnikateľka, SMER-SD, 192 (69, 80, 43) hlasov;
34. Dušan Piták, 63 r., technik, SDS, 184 (70, 68, 46) hlasov;
35. Veronika Jagelková, Ing., 51 r., riaditeľka stavebnej sporiteľne, SMER-SD, 175 (70, 55, 50) hlasov;
36. Jozef Kornhauser, 52 r., živnostník, KDH, 167 (48, 21, 98) hlasov;
37. Rastislav Slovík, 33 r., manažér, NaS-ns, 163 (82, 56, 25) hlasov;
38. Miroslav Pikoš, 43 r., strojný mechanik, SOĽ, 155 (93, 45, 17) hlasov;
39. Ján Vnenčák, 22 r., fotograf, nezávislý kandidát, 153 (36, 40, 77) hlasov;
40. Mária Glombíková, 52 r., robotníčka, KDH, 144 (89, 30, 25) hlasov;
41. Juraj Kornhauser, Mgr., 26 r., právny asistent, nezávislý kandidát, 142 (36, 58, 48) hlasov;
42. Rastislav Bajza, 43 r., SZČO, SOĽ, 137 (16, 10, 111) hlasov;
43. Jozef Kozák, 56 r., robotník, KDH, 135 (42, 36, 57) hlasov;
44. Adriána Škrková, PaedDr., 37 r., pedagogička, nezávislá kandidátka, 107 (31, 54, 22) hlasov.
V Rabči 15. 11. 2014, Mgr., Bc. Lukáš Ratica
UZNESENIE č. 9/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. decembra 2014
C) Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce, Ing. Július Piták zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
 1. Monika Adamčíková,
 2. Mgr. Gabriela Čulová,
 3. Ing. Jurčák Pavol,
 4. Pavol Kobyliak,
 5. Ing. Jozef Kovaliček,
 6. Mgr. Andrea Lubasová,
 7. Ján Maťuga,
 8. Bc. Jozef Oselský,
 9. PhDr. Piták Augustín,
10. Bc. Ľudmila Rešutíková.
3. Ing. Július Piták nepodpísal zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu, že podpísal sľub starostu a funkcia starostu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
UZNESENIE č. 2/A/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 29. 1. 2015
C. Konštatuje, že
1. Poslanec – prvý náhradník Ing. Jaroslav Jagnešák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča sa tak doplnilo o posledného jedenásteho poslanca.