Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Komisie OZ

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a výstavby

Predseda:      PhDr. Augustín Piták

Členovia:        Mgr. Martin Plevják

                         Vladimír Lubas

               Mgr. Eva Grancová

               Mária Fusková

               Ing. Stanislav Šimurdiak

               Štefan Ratica

               Anton Štefaniak

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:      Ján Maťuga

Členovia:        PhDr. Augustín Piták

              Mgr. Andrea Lubasová

   Mgr. Daniela Chutniaková

   Monika Adamčíková

   JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

 

Komisia  Finančná

Predseda:      Ing. Pavol Jurčák

Členovia:        Ing. Miloš Hadar

              Jozef Balek

              Ing. Veronika Jagelková

                        Ing. Dana Kvasniaková

                        Ján Maťuga

                        Mgr. Lucia Tomovčíková

 

Komisia sociálna a bytová

Predseda:      Mgr. Margita Kvasničáková

Členovia:        Pavlína Oselská

              Mgr. Janka Michaláková

              Marta Gužíková

                         Monika Adamčíková

                         Ľudmila Iskierková

                         Mgr. Mária Jagnešáková

 

Komisia kultúry

Predseda:      Mgr. Daniela Chutniaková

Členovia:       Mgr. Gabriela Čulová

                        Monika Prisenžňáková

                        Ing. Tomáš Kekeliak

                        Mgr. Martin Skočík

                        Šimon Masničák

 

Komisia športu

Predseda:      Vladimír Lubas

Členovia:        Martin Gábor

              Juraj Maxa

   Martin Adamčík

   Jozef Skutka

   Jozef Balek

   Miroslav Adamčík, st.

 

Komisia krízovej prevencie

Predseda:      Mgr. Andrea Lubasová

Členovia:       Mgr. Zuzana Bodoríková

                        Mgr. Zuzana Pisarčíková

                        PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.

                        PhDr. Augustín Piták

                        JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

                        Mgr. Daniela Chutniaková