Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

RABČAN, s.r.o.- referencie

Dom služieb v Rabči

Investor: Urbár, pozemkové spoločenstvo Rabča
Rok výstavby: 2009 (9/2008 – 6/2009)
Popis stavby: Stavba v centre obce Rabča je zhotovená ako nadstavba nad existujúcim Domom služieb. Po prevedení búracích prác a odstránení strešnej konštrukcie sa stavba spevnila obvodovým vencom a stužujucími pásmi zo železobetónu. Obvodové murivo je vymurované z tvárnic YPOR hr.375 mm. Strecha je sedlová s malým sklonom tvorená sústavou krokiev, pomurníc a väzníc, kotvených do obvodových vencov a stredovej nosnej steny. Krytina pozinkovaný plech, farebne upravený montovaný v pásoch šírky 500 mm. Výplne otvorov tvoria plastové okná a dvere z 5-komorového profilu Aluplast. Celý objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom hr.100 mm,povrcová úprava tenkovrstvou silikátovou omietkou Caparol. K budove je vybudovaný bezberierový prístup a vysadená zeleň.

Voda, kanalizácia

Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 2007 – 2010
Popis stavby: v obci bolo potrebné riešiť zásobovanie vodou obyvateľstvo v existujúcich domoch a rozšíriť vetvy rozvodov vody a kanalizácie pre IBV. Finančné prostriedky boli zo zdrojov obce, z vlastných zdrojov a z enviromentálneho fondu MŽVP. Rozvody vody sa realizovali z HDPE rúr zváraním a rozvody kanalizácie DN 300 z PVC rúr korugovaných. Revízne šachty sú betónové, nepriepustné.

MŠ Nadstavba a stavebné úpravy.

Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 6 – 12/2009
Popis stavby: Existujúca MŠ sa skladá z troch pavilónov: A, B, C. Vzhľadom na zvýšenie kapacity MŠ sa investor rozhodol vytvoriť nad I. podlažím pavilónu C nové priestory. Nad druhým nadzemným podlažím sa vytvorili dve nové podlažia, v ktorých sú umiestnené: kancelária riaditeľky MŠ, kuchynka, sociálne zariadenia, spálne a triedy pre deti. V ďalšom podlaží sú umiestnené triedy pre umelecky nadané deti, slúžiace ako ateliéry. Nadstavba je vymurovaná z pórobetónových tvárnic hr. 380 mm. Nová strecha nad pavilónom C je vytvorená ako prienik dvoch sedlových striech so sklonom 31°. Ako krytina je použitý, farebne upravený pozinkovaný plech v pásoch šírky 500 mm. Vo všetkých pavilónoch boli vymenené okná a vonkajšie dvere. Okná sú plastové s 5 – komorovým profilom a dvere sú hliníkové. Celý objekt MŠ bol zateplený kontaktným zatepľovacím systémom 100 mm od firmy CAPAROL. Pri ukončovaní stavby boli prevedené terénne úpravy a prístupové komunikácie.

Viacúčelové ihrisko

Investor: ZŠ s MŠ v Rabči
Rok výstavby: 2008
Popis stavby: Pre potreby rozvoja a vyplnenia voľného času je vybudované v areáli ZŠ v Rabči viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. V areáli je tenisové, volejbalové a basketbalové ihrisko. Ihrisko je oplotené vysokým plotom – 6000 mm a je umelo osvetlené. Skladba ihriska je tvorená z frakcií, ktoré odvádzajú dažďovú vodu, aby bol povrch aj po výdatných zrážkach funkčný. Povrch ihrísk je zhotovený z umelého trávnika a jednotlivé ihriská sú farebne rozlíšené.

Športová hala

Investor: Obec Rabča
Rok výstavby: 2005 – 2006
Popis stavby: Športová hala o rozmeroch 45 000 mm x 30 000 mm je vybudovaná z tehlových blokov hr. 440 mm. Je vystužená vencami a stužujúcimi pásmi zo železobetónu. Strešná konštrukcia s rozponom 30 m je zhotovená z drevených väzníkov. Krytina je z farebne upraveného pozinkovaného plechu v pásoch šírky 500 mm. Hala je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom BEK – BAUS TOFFE hr. 100 mm a farebne je zladená s budovami ZŠ, na ktoré nadväzuje. V hale sú ihriská: basketbalové, volejbalové, tenisové a hádzanárske. Hľadisko je vytvorené sklonenou doskou zo železobetónu. Pod hľadiskom sú umiestnené šatne a sociálne zariadenia pre športovcov a pre verejnosť. Za hľadiskom sú dielne pracovného vyučovania. Do haly a sociálnych zariadení je vytvorený bezbariérový prístup. V športovej hale je aj bufet a v podlaží nad bufetom je galéria s fitnes centrum. Basketbalová konštrukcia je závesná a je sklopná pod stropnú konštrukciu elektrickým pohonom. Podlaha je vytvorená odpruženým roštom a povrch je lepený z materiálu na báze kaučuku značky MONDO.

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov rôznych profesií, vlastní strojový a dopravný park, ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný. Pre pracovníkov vytvárame priestor na vzdelávanie a odborný rast.

Zberný dvor

Zberný dvor

Triedenie odpadov

Triedenie odpadov

Katastrálna mapa

obcan/katastralna-mapa/            

Facebook Rabča

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:278
TÝŽDEŇ:1588
CELKOM:544348