Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

REFERENDUM 2023

Vážení spoluobčania,

 

dňa 21. januára 2023 t. j. v sobotu o  7.00 hod. sa otvoria volebné miestnosti pre referendum.  Volebná miestnosť pre 1. a 2. volebný okrsok sa nachádza v tanečnej sále Kultúrneho domu v Rabči a pre volebný okrsok č. 3 sa nachádza v Základnej škole pri kostole.  Upozorňujeme Vás, že volebné miestnosti sa uzavrú  o 22.00 hod.   

 

Volebný okrsok č. 1 sa začína  od č. d. 1 po č. d. 375 + nové čísla domov

Volebný okrsok č. 2 sa začína od č. d. 376 po č. d. 677 + Ul. Mokrá a Pod Magurou + nové čísla domov

Volebný okrsok č. 3 sa začína od č. d. 678 po č. d. 1035 + nové čísla domov

 

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste na Obecný úrad v Rabči alebo priamo počas referenda  nahlásili členom okrskových volebných komisií občanov, ktorí nemôžu prísť odvoliť priamo do volebnej miestnosti. Títo budú môcť odvoliť doma do prenosnej urny.

Toto sa však netýka Covid pozitívnych občanov. Tí sa musia nahlásiť na Okresný úrad Námestovo najneskôr dňa 20. 1. 2023 do 12.00 hod. t. j. do piatku na č. t.: 043/312 47 32, ku ktorým pôjde špeciálna volebná komisia.

 

Oznam o delegovaní do 24.11.2022 (110.5 kB)

Oznámenie o čase a mieste referenda (34.5 kB)

Voľba poštou voličom - má TP na území SR (30.5 kB)

Oznam o delegovaní členov do komisií (110.5 kB)

Žiadosť o voľbu poštou- má TP na území SR (40 kB)

Žiadosť o voľbu poštu nemá TP na území SR (39 kB)

Voľba poštou voličom -nemá TP na území SR (31.5 kB)

Informácie pre voliča (27.5 kB)

Hlasovací preukaz (29.5 kB)