Obec Rabča
Rabča

Verejné obstarávanie obec Rabča

Hlavný predmet alebo predmety činnosti: všeobecná verejná správa
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.rabca.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Margita Kvasničáková – referent verejného obstarávania
Tel: 043 55 942 19, 0911 659 219
E-mail: m.kvasnicakova@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 4003093001/5600
Ďalšie informácie možno získať: Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.

 

3.1.2016