Rabča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Vyhlásenie mimoriadnej situácie - snehovej kalamity v obci Rabča dňa 08.02.2022 od 07:00

Kalamita

Vzhľadom na dlhotrvajúce sneženie obec Rabča vyhlasuje dňa 08.02.2022 od 07:00 na území obce mimoriadnu situáciu.

Vyhlásenie

mimoriadnej situácie

 

 

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Rabča a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Rabča podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení

 

v y h l a s u j e

 

dňa 8. 2. 2022 od 07.00 hod. ha území obce Rabča mimoriadnu situáciu.

 

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku – vykonávaním záchranných prác.

 

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

 

Obyvatelia obce sa budú aktívne zapájať pri vykonávaní záchranných prác a to pri odstraňovaní snehu hlavne z chodníkov pri vlastných nehnuteľnostiach a v rámci vlastných nehnuteľností, obmedzia používanie vlastných motorových vozidiel a ich výjazd do času sprejazdnenia miestnych komunikácií, budú rešpektovať príkazy obce na vecné plnenie a osobné výkony, budú vyžadovať od obce spoluprácu pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti (okamžité umožnenie vjazdu rýchlej zdravotnej služby k nemocným alebo pre prípad úrazu), budú vyžadovať pomoc pri možnosti vzniku škôd na majetku veľkého rozsahu, zachovajú pokoj pri zásobovaní obyvateľstva potravinami a nebudú obmedzovať sily a prostriedky, ktoré vykonávajú záchranné práce na území k. ú. obce Rabča.

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Rabči 8. 2. 2022

 

 

                                                                                               ............................................

                                                                                                    Ing. Július Piták

                                                                                                    Starosta obce Rabča

Prílohy

Vyhlásenie mimoriadnej situácie - snehová kalamita

Vyhlásenie mimoriadnej situácie.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,62 kB
Dátum vloženia: 8. 2. 2022 8:08
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2022 8:15
Autor: Správca Webu