Rabča - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Oznámenie o 2. verejnom hovore - "Cyklocesta Trchovnica" dňa 21.01.2023 o 16:00 hod. v kinosále KD

Oznámenie o 2. verejnom hovore - "Cyklocesta Trchovnica" dňa 21.01.2023 o 16:00 hod. v kinosále KD

Oznámenie o 2. verejnom hovore - "Cyklocesta Trchovnica" dňa 21.01.2023 o 16:00 hod. v kinosále KD

Oznámenie o 2. verejnom hovore - "Cyklocesta Trchovnica"

Obec Rabča zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Pitákom Vás pozýva na „ 2. Verejný hovor“, ohľadom informovania začiatku budovania cyklocesty Trchovnica. Výstavba je naplánovaná na jar 2023.

Verejný hovor sa uskutoční dňa 21.01. 2023 (sobota) o 16.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu.

Cyklocesta povedie od Soľanky na námestí smerom po Trchovnici, ktorá je vo vlastníctve obce (EKN č. 6870/2 a EKN č. 6870/3) a bude končiť na začiatku katastrálneho územia obce Oravská Polhora.

Verejného hovoru by sa mali zúčastniť všetci vlastníci, spoluvlastníci a užívatelia, ktorí majú pozemky od Adamovky t.j. od parcely EKN č. 1074 a EKN č. 1076 až po Oravskú Polhoru t. j. po parcelu EKN č. 38 a EKN č. 49/1 pri tzv. Trchovnici.

Verejný hovor je dôležitý z dôvodu, aby sa vlastníci dozvedeli o pripomienkach, ktoré žiadali na 1. hovore o cykloceste a ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.09.2022.

Taktiež obec začala s vytyčovaním Trchovnice, kadiaľ povedie cyklocesta.

Dátum vloženia: 16. 1. 2023 12:50
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2023 12:51
Autor: Správca Webu