Obec Rabča
Rabča

Spolupráca Rabča- Wölfersheim (Nemecko)

Spolupráca obce Rabča s spoločenstvom obcí Wölfersheim

www.woelfersheim.de

Spoluprácu začala medzi Základnou školou v Rabči a nemeckou miestnou školou Singbergschule vo Wölfersheime sa realizuje už 10 rokov. 
V máji 2001 nemeckí žiaci našu školu a obec navštívili prvýkrát. 
Naši žiaci boli v Nemecku prvý raz vvroku 2007. Vtedy sa zájazdu zúčastnilo 40 iakov. 
Druhý raz sa 22. – 28. mája 2011 zúčastnili pobytu v Nemecku 28 detí 6. – 9. ročníka zo ZŠ Rabča. 
Žiaci boli zatriedení do rodín a okrem výletov sa zúčastnili aj vyučovania v miestnej škole. Sprevádzali ich tu: starosta obce, kontrolór, prekladateľka a dve pani učiteľky. Adriana Tropeková takto hodnotí návštevu: „Výmenný pobyt našich žiakov v Nemecku hodnotím veľmi pozitívne. Naše deti takto mohli spoznať inú kultúru, novú krajinu, porovnať svoj spôsob života so životom svojich rovesníkov v Nemecku. Okrem toho mali po prvýkrát možnosť vyskúšať si svoje znalosti cudzieho jazyka v „reálnom živote“ a zároveň ich porovnať s nemeckými žiakmi. 
Myslím si, že väčšina z nich až teraz skutočne pochopila význam svojho štúdia a veľmi ich to motivovalo a posunulo vpred.“ 
Starosta obce Rabča Dušan Ratica vtedy pre Rabčiansky chýrnik povedal: „Chceme rozšíriť túto spoluprácu, aby ľudia z Nemecka prezentovali svoju kultúru v našej obci a našinci zase našu kultúru u nich. Na rokovaní so starostom a predstaviteľmi Wölfersheimu sme sa dohodli, že spracujú rámcovú dohodu o spolupráci, ktorú by potom prezentovali na budúcoročných Dňoch Rabče, počas ktorých by nás navštívili aj s kultúrnym programom. Rabča plánuje dlhodobo spolupracovať s hessenskou obcou Wölfersheim nielen v oblasti školstva, ale aj kultúry, športu a hasičstva.“

Prišli ako cudzinci a odišli ako priatelia Nech sa aj my máme lepšie

Spolková republika Nemecko sa skladá zo 16 čiastočne suverénnych krajín. Každá z nich si uchováva svoje vlastné kultúrne a historické dedičstvo. 
Nemecko sa stále rozdeľuje podľa starého zvyku na západné a východné. Existujú rozdiely medzi jednotlivými mestami. Jedno majú však všetci spoločné. Uchovávajú si vlastné nemecké dedičstvo. Hrdosť na svoju minulosť.
Rabčania mohli toto ich dedičstvo spoznať počas návštevy družobného mesta Wölfersheim – malebné mestečko neďaleko piateho najväčšieho mesta Nemecka, Frankfurtu nad Mohanom.

Na víkendový pobyt Rabčanov v Nemecku s radosťou spomínajú aj hostitelia. 
V piatok 12.voktóbra 2012 po takmer štrnástich hodinách strávených cestovaním (cca 1000 km), autobus svviac ako 40 Rabčanmi dorazil do Wölfersheim, kde ich privítali vejúcimi vlajočkami. 
Po uvítaní si návštevníkov rozdelili do hostiteľských rodín. Približne 20 rodín sa dohodlo ubytovať hostí vo vlastných domovoch... 
Na medzinárodný víkend takto spomína starosta Rouven Kötter: „Wölfersheim tento víkend ukázal svoju pohostinnosť. Rodiny pozvali do svojich domov cudzincov a už ako priatelia boli pozvaní na Slovensko. Hostili ich na svoje vlastné náklady. Teší ma to, pretože to ukazuje, že partnerstvo je naplnené životom a nie je to len partnerstvo na papieri. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli na tento víkend. Zvlášť Partnerskému združeniu s Annou Küchenmeister na čele.“ 
Nemci sa od nás naozaj veľmi nelíšia. Ak nerátame naše peňaženky. Tiež sú to len obyčajní ľudia, ktorí sa radi zabavia a pochutia si na dobrom jedle. Po letnom výlete Nemcov v Rabči si predsavzali, že našich uhostia v rovnakej miere. Pretože na pohostinnosť Oravcov doteraz s vďakou spomínajú. Verím, že dobré jedlo a zábava nie sú to jediné, čo si Rabčania z cudzej krajiny odniesli. Za krátky víkend mohli spoznať čosi z kultúry a zvykov. Aj takéto výmeny nám môžu pomôcť k rozvoju. 
Veronika Václavová, RCH312.

Príchod nemeckých priateľov do Rabče – 5. 7. – 8. 7. 2012

Po absolvovaní 1000-kilometrovej cesty a 14-hodinách v autobuse sa pred obedom ubytovali priatelia z Nemecka v penzióne AMITO. 
Od štvrtej poobede sa uskutočnilo s nimi v sále domu kultúry prvé uvítacie stretnutie. Hostia sa zapísali do pamätnej knihy obce. Obec im venovala symbolické pohľadnice obce. Po vystúpení nášho chlapca v goralskom kroji s heligónkou a goralskými piesňami starosta nemeckých priateľov srdečne privítal, zvlášť poďakoval našej rodáčke Anne Küchemeisterovej rodenej Ratičákovej, že vďaka jej sobášu s Thomasom sa spolupráca s nemeckými hosťami dostala až na takú úroveň. Príhovor ukončil prípitkom šampanským. Nasledoval príhovor usmievavého starostu Rouvena Köttera z nemeckého 10-tisícového spoločenstva piatich obci Wölfersheim, ktorý prejav začal slovensky so slovami „Milí priatelia z Rabče“. Ďalej povedal, že sa teší, že všetko dobre dopadlo a že už sú tu. Srdečne ďakuje za milé srdečné privítanie. Tiež ako aj náš starosta našej obce, má trochu trému, pretože takáto ďaleká a medzinárodná družba sa u nich robí po prvýkrát. Veľmi sa teší, že z ich strany bol o nadviazanie priateľských vzťahov už na úrovni obce takýto záujem. Teší sa preto, že s ním prišlo viacero skupín: sú to ľudia z ich parlamentu, sú tu požiarnici, ako i ľudia z rozličných spolkov, aj športových spolkov a čo ho najviac teší, že je tu takmer kompletný spolok družby, ktorý pred dvoma mesiacmi založili. 
Ide o dobrovoľné partnerské združenie (Partnerschaftsverein offiziell), čo bolo pre nich nevyhnutné, aby takáto družba mohla fungovať. Spolok má svojho predsedu, podpredsedu, pokladníka a výbor. 
Hostia po krátkom občerstvení navštívili školu, školský areál, materskú školu, námestie, pozreli si z Grúňa výhľad na Babiu horu a Pilsko, navštívili náš krásny neskorobarokový kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1772. Program pokračoval na Bielej farme, kde ich uvítal zo susednej Oravskej Polhory gajdoš v typickom goralskom kroji a ukážky rodea na jazdeckých koňoch. Slnko pomaly zapadlo spať. Prišla ešte Rabčianska dychovka a pri hudbe, rozhovoroch vonku skončil prvý deň ich pobytu...

Piatok, 6. júl 2012 Zvítanie sa nemeckých hostí s našimi hasičmi. Nasledovalo posedenie v hasičskej klubovni.

Dňa 6. 7. 2013 bolo posedenie s družobným spoločenstvom obcí Wőlfersheim z Nemecka v novej hasičskej zbrojnici. 
Hasiči pripravili domácu pochúťku z chutnej bravčoviny, bolo čo aj zapiť a nechýbalo ani pivo. S manželom Anny Thomasom Küchemeisterom sa dalo dobre rozprávať, pretože po slovensky už celkom dobre rozumie a vie aj slovensky rozprávať a tak sme sa s ním veľa rozprávali. 
V nemeckej delegácii bola ešte jedna Slovenka pochádzajúca z Prešova, ktorá sa tam tiež vydala za Nemca a prišla k nám pozrieť. 
A aké by to bolo posedenie, keby nik nezahral a nezaspieval. Prišiel bývalý dlhoročný predseda hasičov Jozef Galis s heligónkou a začal hrať. Hneď sa k nemu pridali dvaja hasiči Lubasovci s vlastnoručne vyrobenými ozembuchmi a už bolo veselo. 
Jedlo, pilo, spievalo sa a aj tancovalo pred klubovňou do polnoci. Hosťom veľmi chutila pripravená bravčová pochúťka, veľmi si cenili milé prijatie a srdečnosť hasičov a našich ľudí.

Sobota, 7. júl Vystúpenie nemeckej hudobnej skupiny ROT

Podpis zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi obcami Rabča, Slovenská republika a Wölfersheim, Spolková republika Nemeckonedeľa, 8. júl 2012

O tretej nasledoval podpis Zmluvy o priateľstve avspolupráci medzi obcami Rabča, Slovenská republika a Wölfersheim, Spolková republika Nemecko. 
Naša rodáčka Anna Küchemeister uviedla, že keď sa učila v Banskej Bystrici na vysokej škole za učiteľku, tak v rámci družby vysokých škôl spoznala svojho terajšieho manžela Thomasa a že teraz toto priateľstvo prerástlo do priateľstva oboch obcí. 
Starosta Wölfersheim Rouven Kötter sa prihovoril k plnému zaplnenému námestiu po slovensky a zožal búrlivý potlesk. 

V prejave uviedol, že rozvinutie spolupráce nielen vvrámci škôl ale už aj v rámci spriatelených obcí dohodol s naším starostom Dušanom Raticom, keď bol na návšteve v Nemecku vvich obci Wölfersheim vvmáji 2011. Táto spolupráca bude v najbližších rokoch bude oveľa väčšia a nebude sa týkať len detičiek zovškôl, ale aj našich hasičov, športovcov a ostatných zvdediny, čiže to bude takáto obojstranná spolupráca a teraz sa dohodli, že podpíšu takú malú dohodu o vzájomnom medzinárodnom priateľstve a spolupráci Rabče a Wölfersheimu.

Následne došlo k podpisu zmluvy o priateľstve v slovenskej aj nemeckej verzii. Zmluvu podpísal ich starosta Rouven Kötter za prítomnosti predsedu ich parlamentu a za našu obec Rabču náš starosta Dušan Ratica. 
Po podpise v mene spoločenstva obci Wölfersheim starosta Rouven Kötter spolu s predsedom ich parlamentu venoval ručne krásne maľovaný symbolický obraz, na ktorom je na ľavej strane namaľovaná ich obec Wölfersheim avna pravej strane naša obec Rabča prepojená farbami obcí a kopcami oboch obcí vyjadrujúca medzinárodné prepojenie. 
Starosta obce Rabča Dušan Ratica za doterajšiu spoluprácu, priateľstvo venoval starostovi Wölfersheim Rouvenovi Kötterovi farebný zarámovaný Pamätný list s venovaním avfotografiou celej obce Rabča. 
Ďalší farebný zarámovaný Pamätný list s venovaním a fotografiou centra obce Rabča s novým námestím venoval našej rodáčke Anne Küchemeister.

Dátum vloženia: 29. 12. 2015 17:19
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2020 17:21
Autor: