Obec Rabča
Rabča

Návrh_VZN č.4-2022_o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu