Obec Rabča
Rabča

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby 2022

Vyvesené: 19. 9. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022
Vyvesené: 19. 9. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022
Vyvesené: 15. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022
Vyvesené: 15. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022
Vyvesené: 15. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022
Vyvesené: 15. 6. 2022 Dátum zvesenia: 29. 10. 2022