Obec Rabča
Rabča

Verejné obstarávanie RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p.

registrovaný sociálny podnik

Hlavná 426

029 44 Rabča

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Kekeliak, konateľ

rabcansp@rabca.sk, +421 902 528 780

 

UPOZORNENIE: Do súťaže je možné prihlásiť sa len elektronický cez portál TENDERNET.SK !!!

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 

1. Verejné obstarávanie hútneho materiálu pre ZŠ a MŠ Kostolná 855 Rabča -protipožiarné schodisko od 21.11.2022 do 01.12.2022:

Zakazka_13826 (209.83 kB)

Výkaz výmer hutný materiál pre ZŠ a MŠ Kostolná 855 - protipožiarné schodisko (12.46 kB)

Návrh na plnenie kritérii - Dodanie hutného materiálu pre ZŠ a MŠ Kostolná 855, Rabča - protipožiarné schodisko (14.53 kB)

Čestné vyhlásenie (185.42 kB)

Výkres 06_Rab_MŠ_Schodisko.pdf (1.11 MB)

2.Verejné obstarávanie stoličkového výťahu pre ZŠ a MŠ Kostolná 855 Rabča od 14.11.2022 do 24.11.2022:

Vyzva_13351 - stoličkový výťah pre ZŠ a MŠ Kostolná 855 Rabča (36.36 kB)

Návrh na plnenie kritérii - Dodanie stoličkového výťahu pre ZŠ a MŠ Kostolná 855, Rabča (14.49 kB)

Výkaz výmer stoličkový výťah pre ZŠ a MŠ Kostolná 855 (12 kB)

Čestné vyhlásenie (185.42 kB)

Výkresová dokumentácia (100.02 kB)