Obec Rabča
Rabča

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

okok 

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Rabča na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/226.

Poskytovateľ:

Názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

V zastúpení

Názov: Slovenská agentúra životného prostredia

Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

 

Prijímateľ:

Názov: Obec Rabča

Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 00 314 838

DIČ: 2020571751

Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Celkové finančné náklady: 131. 000,40 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 122. 550,00 EUR

Hlavným cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) – kompostovaním. V obci Rabča žije vyše 5000 obyvateľov. V obci je riešená situácia nakladania s BRKO domácim kompostovaním. Obyvatelia kompostujú svoj BRKO zo záhrady a domácnosti na svojich pozemkoch. BRKO vzniknuté pri údržbe zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce sa kompostuje v mieste svojho vzniku. Predchádzanie vzniku s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste, vzhľadom na to, že v takom prípade odpad vôbec nevznikne. Vyprodukovaný BRKO z domácností obce sa skompostuje v mieste svojho vzniku. Vzhľadom na to, že zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam, ktoré predchádzajú vzniku odpadu kompostovaním zabezpečenie kompostovacích zásobníkov, toto  predstavovalo pre obec vysoký finančný náklad, hlavným dôvodom kompostovania sú teda ekonomické a v neposlednom rade environmentálne  aspekty. Ekonomický aspekt je taký, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Čo sa týka environmentálneho hľadiska, v tomto prípade odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost.

Miesto realizácie projektu: Obce Rabča

Poskytovateľ: Ministerstvo živostného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja enviromentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky enviromenálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www. op-kzp.sk

ok

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 26.5.2022, 6:01:28

NATUR-PACK

Natur-pack

Zberný dvor

Zberný dvor

Triedenie odpadov

Triedenie odpadov

Katastrálna mapa

obcan/katastralna-mapa/            

Facebook Rabča

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 5. 2022
zamračené 18 °C 7 °C
piatok 27. 5. mierny dážď 19/8 °C
sobota 28. 5. slabý dážď 13/4 °C
nedeľa 29. 5. slabý dážď 13/3 °C

Voľby 2020

volby

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 55
TÝŽDEŇ: 921
CELKOM: 301002