Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Rabča
Rabča

Informácie z knižnice

Tibor Hujdič

Informácie z knižnice

Informácie s Obecnej knižnice v Rabči

Fond na podporu umenia

Obecná knižnica v Rabči v spolupráci so Základnou školou v Rabči pripravila sériu besied pod

názvom: „Poklady ukryté v knihách.“

Tento projekt podporil: „Fond na podporu umenia“

Uskutočnili sa zatiaľ tri stretnutia zo šiestich plánovaných.

 

Prvé stretnutie: 26. apríla 2024

Mottom stretnutia žiakov  piateho a šiesteho ročníka  so zanieteným propagátorom čítania pánom Tiborom Hujdičom bolo:

„Namiesto toho, aby sme poučovali deti, že by mali čítať, urobme vzory zo seba.“

Stretnutie s týmto propagátorom čítania sa nieslo v duchu súťaživosti. Pán Hujdič prečítal úryvok a deti priraďovali prečítaný text k danej knihe. Všetky prečítané úryvky boli z kníh, ktoré sa nachádzajú v našej knižnici. Teší ma odozva na toto stretnutie, pretože v priebehu nasledujúceho týždňa po stretnutí bol veľký záujem o prezentované knihy.

Druhé stretnutie: 28. mája 2024

V utorok 28.mája sa uskutočnila beseda s  Martinom Kellenbergerom, slovenským výtvarníkom, maliarom, grafikom, ilustrátorom i tvorcom poštových známok a animovaného filmu. Ilustrátor porozprával deťom o rôznych technikách kresby, čo všetko zahŕňa práca ilustrátora, ale aj to, prečo je dôležitá kvalitná príprava pred začiatkom práce. Pán Kellenberger spomenul aj význam spolupráce autor – ilustrátor a zodpovedal na otázky zvedavých poslucháčov. Deti sa dozvedeli, ako dlho trvá ilustrovanie jednej knihy. Naša beseda nebola obyčajná, pretože pokračovala výtvarnou tvorivou dielňou. Deti si vybrali námet svojej práce a začali tvoriť pod dohľadom a usmerňovaním ilustrátora. Dôkazom veľkého záujmu detí je príloha fotografií.

Tretie stretnutie: 4. júna 2024

V utorok 4. júna medzi nás zavítal autor poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík. Básnik predstavil svoje knihy, ktoré sú si podobné, a predsa každá je iná. Porozprával deťom o svojich začiatkoch, celá beseda bola popretkávaná autorovým recitovaním jeho básní. Básnik sa tiež dozvedel, že niektoré žiačky si vybrali jeho básne na recitáciu v súťaži – Hviezdoslavov Kubín. Príjemné stretnutie zakončil autor vyhlásením : „Kniha je úplne skvelá, úžasná vec, umelecké dielo, ktoré dokáže potešiť. Odporúčam čítať knihy, je to prospešné a potrebné. Aj vďaka čítaniu som zistil, že chcem písať knihy.“ Takto sa vyznal z lásky ku knihám Valentín Ševčík.

Dátum vloženia: 5. 6. 2024 9:52
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2024 10:04
Autor: Bc. Ružena Galčíková