Skoč na: Bočné menu | Hlavný obsah

Na tejto stránke: Kalendár obce Rabča 2014 | Dnes | Obyvateľstvo | Rozvoj

Táto SlideShowPro foto-video prezentácia zo života obce Rabča vyžaduje flešový prehrávač a vo webovom prehliadači treba mať povolený Javascript. This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.

KALENDÁR OBCE RABČA 2014


O akciách v Rabči, kontaktoch, platení dane... počas roku 2014 sa dozviete z: Kalendára obce Rabča 2014 (pdf, 1.775 MB).

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Život v Rabči dnes


Veľká, pekná, nová, stredisková goralská obec

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon 369/1990 v platnom znení, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Najnovšie základné údaje o obci Rabča sú spracované vo farebnej propagačnej brožúre Rabča propagačná brožúra obce Rabča (PDF/3.380 MB, Acrobat Reader 5 a vyšší). História obce po rok 1995 je spracovaná v vlastivednej monografií obce Rabča – elektronická verzia: monografia RABČA (PDF/10.945 MB, Acrobat Reader 5 a vyššia), textová verzia bez fotografií monografia Rabča (RTF/1.036 MB, WORD 97 a vyššia).

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Obyvateľstvo


Mladé obyvateľstvo

Obec Rabča je veľká goralská obec Hornej Oravy s 4700 obyvateľmi je treťou najväčšou obcou Oravy. Obec Rabča je prirodzené spádové sídlo miestneho významu obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.

Rabča patrí s viacdetnými rodínami s počtom detí nad 8 medzi prvé obce Slovenska. Silnými stránkami obce je mladé obyvateľstvo, kvalitný nový bytový fond, dostatočné zásoby vodných zdrojov, pekná okolitá príroda. Obyvateľstvo Rabče, najmä staršie, rozpráva goralským nárečím.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Rozvoj


Má dobré možnosti pre hospodársky rozvoj

Obec má vyčlenenú plochu pod priemyselnú zónu a dobre podmienky na rozvoj elektrotechnického, odevného a drevárskeho priemyslu.

Obec Rabča je členom ZDRUŽENIA BABIA HORA: Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo.

Skoč na: Na začiatok stránky | Hlavný obsah